foto-3

Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Brymora oferuje jednostkom samorządu terytorialnego kompleksową obsługę prawną, w szczególności z zakresu prawa konstytucynego, prawa administracyjnego, prawa samorządowego, prawa handlowego, gospodarczego oraz prawa zamówień publicznych. Kancelaria na życzenie swoich Klientów przygotowuje projekty aktów prawa samorządowego oraz opinie prawne, w szczególności z zakresu wymienionych wyżej gałęzi prawa.