Od 1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382). Przepisy nie będą stosowane przez podatników, którzy rozpoczęli działalność i sprzedaż w 2012 r.

Zgodnie z tą zmianą zwolnienie obejmuje tych podatników, których obroty – na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych – nie przekraczają 20 tysięcy złotych w skali roku.

Zgodnie z przepisami przejściowymi wprowadzane w rozporządzeniu proporcjonalne obliczenie obrotów nie będzie stosowane w przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność i sprzedaż w 2012 r. – będzie ich obowiązywać limit w wysokości 20 tysięcy złotych bez względu na okres prowadzonej w 2012 roku działalności.

Dodatkowo podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia (tj. do dnia 1 stycznia 2013 r.) oraz nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia na podstawie nowych regulacji są zobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2013 r.