Sędziowie ze stowarzyszenia „Iustitia” proponują uściślić formularze dotyczące zwolnienia z kosztów sądowych w sprawach cywilnych i o przyznanie pełnomocnika z urzędu.

Sędzia Sądu Rejonowego Wrocław-Śródmieście Tomasz Zawiślak, zwraca uwagę, że obecnie w formularzach brakuje rubryki na tak podstawowe dane jak wiek i zawód wnioskującego o zwolnienie.

Marcin Łochowski, sędzia SO Warszawa-Praga, dowodzi, że obowiązujące teraz pytania w formularzach są otwarte, pozwalają zatem na ogólnikowe odpowiedzi. W projekcie „Iustitii” są one natomiast konkretne, tak aby sędzia mógł na ich podstawie wyrobić sobie zdanie o rzeczywistym stanie majątkowym wnioskującego, a wszystko to w celu racjonalizacji wydatków Skarbu Państwa..

Wprawdzie sąd może odebrać od osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych przyrzeczenie, że jej oświadczenie jest prawdziwe i rzetelne, a gdyby uzyskała ona zwolnienie na podstawie świadomego podania nieprawdziwych danych, sąd je cofa i może skazać na grzywnę do 1000 zł. W praktyce rygor ten jest jednak rzadko stosowany, a ta dyscyplinująca procedura zabiera oczywiście dodatkowy czas.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało obszerną nowelizację ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a sędziowie ” Iustitii” własny – dalej idący projekt: przewidujący jedną wyższą niż obecnie opłatę czyli minimum 100 zł na cały proces.