malina_boduch

W roku 2008 ukończyła pięcioletnie stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2008 r. zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelariach zarówno adwokackich jak i radców prawnych. W latach 2010-2012 odbyła szkolenie zawodowe w ramach aplikacji adwokackiej prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku. Włada językiem angielskim.

Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką z siedzibą w Gdańsku – www.kancelariamb.pl

Swoją specjalizację zawodową koncentruje wokół spraw z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa gospodarczego i spółek handlowych oraz prawa rodzinnego. Posiada również doświadczenie w zakresie spraw z zakresu prawa wykroczeń i prawa karnego, w tym wykonawczego oraz z zakresu prawa administracyjnego.

Angażuje się w inicjatywy pro publico bono udzielając porad prawnych w ramach Dni Bezpłatnych Porad Prawnych organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Tygodniach Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.